วันที่ 8 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะบุคลากร จัดโครงการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค