วันที่ 8 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษา กับโรงพยาบาลมิตรภาพ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพรวมถึงควบคุมสารเสพติด ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค