วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ และการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค