วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยจัดทำกระทงส่งเข้าประกวด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับหนึ่ง ณ สนามกีฬาเทศบาล อำเภอหนองแค