วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธาน นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กองลูกเสือวิสามัญ จัดพิธีเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ให้กับลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญได้ฝึกอบรมตามกระบวนการของลูกเสือไทยครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้กำกับลูกเสือวิสามัญร่วมประกอบพิธี และประดับแถบ 2 สีให้แก่ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค