วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ