วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560”  โดยเริ่มต้นจากตลาดสดสามแยกหนองแค ไปจนถึงสนามกีฬาหนองแค เพื่อปลูกฝังนิสัย ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เคารพ และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ กิจกรรมครั้งนี้มีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแค ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาล อำเภอหนองแค และนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดศรีปทุม (ลำบัว)