ในวันเดียวกัน (4 ธันวาคม 2557) ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค หลังเสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษาแล้ว ท่านผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก การประกวดสุนทรพจน์และเรียงความ ในหัวข้อ "เทิดพระเกียรติ87พรรษาในหลวงของแผ่นดิน" และการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในสถานศึกษา