วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการวางแผนการจัดทำแผนธุรกิจ เนื่องในโอกาสการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562