วันที่ 30 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ นายจำนง ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อแสดงถึงความรักความผูกพันธ์ และแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ