วันนี้(30/9/57) บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงได้มอบเครื่องยนต์ 1 เครื่อง เพื่อเป็นสื่อการสอนให้แก่วิทยาลัยการอาชีพหนองแค //วิทยาลัยการอาชีพหนองแคขอขอบพระคุณ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนสื่อการสอน