วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครู ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ และดำรงตำแหน่งยังสถานศึกษาแห่งใหม่ ดังนี้ ครูปริญญา เพชรกอง ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งครู ค.ศ.1 ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และเลี้ยงต้อนรับ 1. นางกฤษณา พิมพ์เรือง 2.นายคมศิลป์. อินทร์แสง 3.นางสาวยุพเรศ อุดมโภชน์ ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค