วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมการประกาศผลการแข่งขัน ทักษะงานฝึกฝีมือ ประเภทวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน ชนะเลิศ ลำดับที่ 1 สาขางานฝึกฝีมือ ระดับภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี