วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี ดีเซล ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับภาคกลาง กลุ่ม 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ แผนกช่างยนต์ อาคารอุตสาหกรรม