วันที่ 30 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคออกหน่วยบริการประชาชนใน "โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ร่วมกับอำเภอหนองแค ที่อบต.หนองนาก เพื่อเป็นการบริการชุมชน ขอบคุณทีมงานทุกๆท่าน