วันที่ 30 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ จัดโครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในด้านของภาษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้มีทักษะในการสื่อสารทัดเทียมในระดับสากล