วันที่ 30 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรี จัดโครงการสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดในสถานศึกษา "โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone)" ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค