วันที่ 30 เมษายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการจัดการประเมินความรู้และประสบการณ์เบื้องต้น ในการสมัครเรียนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิเศษ)