วันที่ 30 เมษายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเอกสารประกอบการสอนอย่างมีคุณภาพ " ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 637 โดยมี นายประเวศ ยอดยิ่ง ให้เกียร์ติเป็นประธานในพิธี ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย อาจารย์ชลอ การทวี วิทยฐานะครูเชียวชาญ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ให้ความรู้กับคณะครู อาจารย์ ในการ การจัดทำเอกสารประกอบการสอนอย่างมีคุณภาพ