วันที่ 3 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำทีมโดย แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง และแผนกช่างยนต์ ให้บริการตรวจซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และระบบตัวเครื่องเครื่องหนีบน้ำมันปาล์ม ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ.สระบุรี