วันที่ 3 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการ นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค