วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และนักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ และสมาชิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

   
 
 

นาย โสภณ เทพเทียน นายกองค์การวิชาชีพฯ นำเสนอ ข้อมูลและกิจกรรมของวิทยาลัยฯ

 
 
นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ รับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ และสมาชิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 จากคณะกรรมการ