วันที่ 29 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยงานหลักสูตรระยะสั้น จัดร่วมกิจกรรม OBEC Active Learning Camp “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนวัดลำบัว เพื่อเพิ่มความรู้จากชุมชนสู่ห้องเรียน