วันที่ 29 มีนาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผอ.ยุพา พุกสวัสดิ์ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน