วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผอ.ประเวศ ยอดยิ่ง จัดโครงการ Open House เปิดบ้านสานสัมพันธ์ สร้างฝันสายอาชีพ ประจำปี 2558เพื่อให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. ชุมชนท้องถิ่นได้มีโอกาสเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ การพัฒนานวัตกรรมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการอันจะเป็นการสร้างทัศนคติและเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาได้ถูกต้องตรงกับความถนัดและความสนใจของนักเรียน นักศึกษา และผุ้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันจรวดขวดน้ำ แข่งขันทักษะวิชาการ ประกวดร้องเพลง การโชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ สื่อการสอนของแต่ละแผนกวิชา และการสอนอาชีพระยะสั้น เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการจัดโครงการประชุมครูแนะแนวโรงเรียนเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ณ ห้อง โสตทัศนูปกรณ์