วันที่ 29 ธันวาคม 2565 พันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค พร้อมคณะข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายทศพล สินยบุตร นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองขนาก ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี