วันที่ 29 ธันวาคม 2565 คณะครูและนักเรียน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ลงพื้นที่จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เพื่อให้บริการประชาชนในการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ในช่วงเทศการปีใหม่