วันที่ 29 สิงหาคม 2562 งานศูนย์บ่มเพาะฯ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค  เข้าร่วมชมนิทรรศการ การประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี