วันที่ 28 ตุลาคม 2560 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และสมาชิก อวท. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินฯในครั้งนี้