วันที่ 28 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการ นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ พร้อมด้วยคณะบุคลากร                ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินตามตัวบ่งชี้ โดยนายประเสริฐ เพ็ชรสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นประธานกรรมการ