วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำคณะ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม พิธีเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โครงการจิตอาสาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และ พิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ. สวนสาธารณะวัดเกาะกลาง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี