วันที่ 27 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะผู้บริหาร นำโดย ผอ.ยุพา พุกสวัสดิ์ ครู บุคลากรทุกท่าน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๑๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร