วันที่ 27 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผอ.ยุพา พุกสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ และงานกิจกรรมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี