วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และ วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ โดยในกิจกรรมมีการประกวดวาดภาพระบายสี , คัดลายมือ , การประกวดแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดี และ การตอบปัญหาภาษาไทย