วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560