วันที่ 27 ธันวาคม 2565 พันจ่าอากาศเอกมงคล ชัยจำรูญ พร้อมด้วยงานแนะแนว วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่ บ้านอำเภอหนองแค ประจำเดือนมกรา 2566 ครั้งที่1/2566 ในระเบียบวาระที่ 6 เพื่อประชาสัมพันธ์ แนะแนวการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2566 ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี