วันที่ 27 ธันวาคม 2565 งานนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี พล.ต.อภิชัย วิไลเนตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 จ.สระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 18 โดยมีผู้รับทุนจำนวน 1 นาย คือ นศท.กฤษดา เคียงมะโน ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี