วันที่ 27 เมษายน 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค และคณะครู ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ.ลพบุรี ในการเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และระบบทวิศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค