วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยงานหลักสูตรระยะสั้นร่วมสอนฝึกอาชีพระยะสั้น วิชาการทำลูกประคบสมุนไพร พิมเสนน้ำ และการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพรให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุคชสิทธ์วิทยา เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค