วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจทั่วถิ่น” โดยดำเนินกิจกรรมลอกคลองกำจัดวัชพืช ผักตบชวา 
ณ คลอง 11 ขวาท่อสองรู อ.หนองแค จ.สระบุรี