วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์) เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยคลังน้ำมันและขนส่ง ณ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานขนส่งสระบุรี)