วันที่ 26 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จากวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบสถานศึกษา โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์