วันที่ 26 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองแค โดย พ.ต.ท.สมชาย ยอดแก้ว ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในเรื่องของ กฎวินัยจราจรและความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพย์ติดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย