วันที่ 26 เมษายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครู ที่ย้ายไปปฏิบัติงานยังสถานศึกษาแห่งใหม่ ดังนี้ 1. ครูบัญชา โคตรแก้ว ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 2. ครูเสรี เสนชู ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 3. ครูธัญญรัตน์ เดชเสน ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร