วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยคณะผู้บริการ งานแนะแนว และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับนายพุทธพงษ์  สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค และนายกเหล่ากาชาดอำเภอหนองแค เข้าตรวจเยี่ยม นักเรียน ทุนการศึกษาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยตรวจเยี่ยมนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค จำนวน 2 คน คือ
1.นางสาวสายรุ้ง  ทองคำ ปวช.3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทุนการศึกษาร่วมจิตต์น้อมเกล้า 2.นางสาวพัชรี  แซ่ลิ้ม ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5