วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยงานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม "BIG CLEANING DAY 2016" เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่ปฏิบัติงานสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น