วันที่ 25 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี