วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี