วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) หน่วยวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดำเนินกิจกรรมบริการซ่อม บริการสร้าง และบริการพัฒนา อาทิเช่น 
- บริการตรวจซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ยานพาหนะ
-เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน 
-ฝึก/ สอนอาชีพมุ้งลวด 
-ฝึก/ สอนอาชีพระยะสั้น คือ เทียนเจลแฟนซี และกรอบรูปเคลือบเย็น 
โดยครูนำนักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน การเรียนรู้กับการงาน นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสานำวิชาชีพบริการชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิต ณ พื้นที่ชุมชนเป้าหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแคเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ