วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรการทางการศึกษา ร่วมต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี เพื่อลงนามความร่วมมือ ตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ